ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนด” , “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ก่อนใช้เว็บไซต์ https://siam-property.com (“บริการ”) ที่ดำเนินการโดย บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ดอทคอม จำกัด – หรือ “ของเรา”)

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และบุคคลอื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหมด

เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการนี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสยาม – พร็อพเพอร์ตี้

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Siam-Property.com

Siam-Property.com ไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า Siam-Property จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ใน หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด
เราอาจยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดนี้

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติของพวกเขาควรจะมีผลต่อการยุติการใช้งานจะยังคงมีผลต่อการยุติการใช้งานซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการถือครองกรรมสิทธิ์การปฏิเสธความรับผิดการชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิใด ๆ หรือข้อกำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงหรือแทนที่ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว หากการแก้ไขเป็นข้อมูลสำคัญเราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากที่การแก้ไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้แล้วคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขใหม่ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเราได้ที่ infosiamproperty@gmail.com

อัปเดตล่าสุด: 19 เมษายน 2018