คอนโดพัทยา-หัวหินยังมีการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ได้พบสัญญาณจากการลงทุนภายในภาคตะวันออกโดยมีการขยายตัวจากภาคกลางเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่จังหวัดชลบุรีในแทบพัทยาและหัวหิน ในปัจจุบันได้มีการระดมทุนจากทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนที่ลงทุนในส่วนของระบบคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อจากภาคกลางไปพัทยาและหัวหิน การเชื่อมต่อจากการเดินทางจากกรุงเทพ ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงและยังมีโครงการพิเศษ ที่ส่งผลทำให้มีอุปสรรค์ในการท่องเที่ยว

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดเผยว่าจากการสำรวจพบว่าอสังหาริมทรัพย์ในเมืองที่เป็นเมืองเศษรฐกิจการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่มีการเจริญเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ได้ดี โดยเฉพาะตัวเมืองที่ไม่ได้อยู่ตามเมืองหลวงแต่อยู่ใกล้กับกรุงเทพพื้นที่เศรษฐกิจ อย่างเช่นเมืองพัทยาและเมืองหัวหิน เนื่องจากทางภาครัฐได้มีนโยบายพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อการเดินทางทั้งภายในเมืองหลวงและตัวเมืองที่ใกล้กับกรุงเทพ ซึ่งภายในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการขยายคมนาคมทางเรือโดยเชื่อมโยงมายังจังหวัดกรุงเทพฯ ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และดึงดูดนักลงทุนเข้ามายังพื้นที่เศรษฐกิจ และยังให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวกันมากขึ้น

สำหรับภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปล่อยให้เช่านั้นยังสามารถโตขึ้นได้อีกเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการคอนโดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่จะเป็นผู้เช่าที่เช่าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาและหัวหินเติบโตมากขึ้นโดยมาจากการผลักดันการท่องเที่ยวจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้พื้นที่พัทยาจึงเป็นอีกทำเลที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนของภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ของพื้นที่หัวหินนั้นยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของโซนใกล้ทะเลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีผู้ที่สนใจเข้ามาเช่าพักเป็นระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวตามปฏิทินไทย ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปี

การลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดพัทยาและคอนโดหัวหิน ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อเนื่องและน่าจับตามองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ทำเลที่มีการเจริญเติบโต เพราะว่าในปัจจุบันจะมีการเชื่อมโยงถนนกับเมืองหลวง ตลอดจนเชื่อมกับเมืองพื้นที่เศรษฐกิจ และคาดว่าในอนาคตทำให้เกิดความต้องการในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งซื้อเพื่อการลงทุนและซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *