เจาะตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

เจาะตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการศึกษาและพัฒนาแนวคิดโครงการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งอัตตราผู้สูงอายุมีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งมีอัตรามากกว่าเด็ก

ประธานกรรมการ บริษัท ควินท์ เรล์ม ผู้พัฒนาโครงการควินทิลเลียนเบิร์ก สมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ จ.ราชบุรี คุณ จักรพงศ์ ธรรมวิเศษศรี กล่าวว่า โครงการควินทิลเลียนเบิร์ก ใช้เวลา 8 เดือนในการพัฒนา โครงการนี้เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้เกษียณอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลกปีนี้เพิ่มสูงขึ้น 1,000 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั่วโลก 6,500 ล้านคน มีร้อยละ 2 ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือ มีที่อยู่อาศัยในระดับที่ดี และต้องการเกษียณอายุ

ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุชาวยุโรป ทั้งเบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ทำให้เกิดแนวคิดโครงการควินทิลเลียนเบิร์กขึ้นมา หากเราสามารถสร้างโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทย จะทำให้กลุ่มผู้สูงอยุดังกล่าวยินดีที่จะจ่ายเงิน เพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว เดือนละประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1 แสนบาท ทางบริษัทจึงเริ่มวางแนวคิดสมาร์ทซิตี้สำหรับผู้สูงอายุ บนที่ดินประมาณ 3,000 ไร่ ใน จังหวัดราชบุรี

แนวทางในการพัฒนาโครงการนั้น แบ่งออกเป็น 10 เฟส มูลค่าในการลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเริ่มก่อสร้างในเฟสแรกประมาณ 950 ยูนิต ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6-7 ปี จึงจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือกับบริษัทไชน่า เรียลเวย์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้เซ็นสัญญาเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคม  2561 เฟสแรกจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2561

สุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานกรรมการบริษัท นายณ์ เอสเตท ได้เผยว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการสร้างที่อยู่กาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และยังมีเงื่อนไขยุ่งยากในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับปู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น การสร้างโครงการรูปแบบเนิร์สซิ่งโฮมยังไม่รองรับและขออนุญาติสร้งได้ จึงต้องขอเป็นโรงพยาบาลแทน จากที่ผ่านมาทางบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท แอล.พี.เอ็น. ชีวาทัย และ ช.การช่าง ร่วมกันพัฒนาโครงการกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ.ภูเก็ต บนหาดกมลา เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างเป็นคอนโดมิเนียมจำนวน 200 ยูนิต และวิลล่าจำนวน 30 ยูนิต โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือน มิถุนายน 2562

วิทการ จันทวิมล รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) ได้กล่าวว่า ทางบริษัทได้นำแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นแนวทางการพัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ในกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุรุ่นใหม่ในอนาคตอาจจะต้องการอยู่ร่วมกับลูกหลาน หรือผู้อยู่อาศัยในช่วงอายุอื่นๆ จะเห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหนคร และปริมณฑล ในปี 2554 ได้มีการนำสูงอายุหนีน้ำเข้าไปอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตเมือง พบว่าผู้สูงอายุชื่นชอบที่จะอยู่อาศัยในเมือง มากกว่าแยกไปอยู่กับกลุ่มผู้สูงอายุได้กัน ทางบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ

ดังนั้นการที่จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยต่างๆรองรับแนวทางในการสร้าง อาทิ ความพร้อมทางกฎหมาย หรือ มีกฎหมายรองรับและไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน การยอมรับของบุคคลทั่วไป มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วจบ มีการให้บริการหลังการขาย มีการร่วมมือกันระหว่างโครงการและสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *