แนวโน้มการสร้างอาคารพาณิชย์ติดกับถนนใหญ่

ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าในอดีต  ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งมีผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร มีการกระจุกตัวของประชากรบนพื้นที่เมืองมากขึ้น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในค่านิยม และพฤติกรรมของประชากร จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยน คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มารองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ คุณศุภกิจ ประมวลทรัพย์ ได้กล่าวว่า ในอดีตห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์สร้างติดถนนสายหลักในเมืองเป็นจำนวนมาก สามารถจอดรถริมถนนได้ โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่จอดรถ ส่วนมากเป็นการเซ้งหรือให้เช่ามากกว่าการขายขาด แต่ปัจจุบันไม่สามารถจอดริมถนนเหมือนในอดีต ซึ่งมีผลมาจากการเติบโตของเมือง ทางภาครัฐได้มีกฎหมายการก่อสร้างอาคารกำหนดไว้ ว่าอาคารพาณิชย์จะต้องมีระยะร่นไว้สำหรับเป็นสถานที่จอดรถ 6 เมตร ซึ่งเป็นทางแก้ในการจอดรถสำหรับอาคารพาณิชย์ ทำให้อาคารพาณิชย์ที่สร้างแต่เดิมมีการประกาศขาย แม้ว่าจะอยู่ในโซนโรงงาน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า จะเห็นได้จากย่านบางกะปิ ลำสำลี

ทางบริษัทจึงมีกลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ปัญหาของอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกับแนวถนน หลายแนวทาง อาทิ

คอนวีเนียนสโตร์ ร้านสะดวกซื้อหลากหลายแบรนด์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากแทนที่ร้านโชห่วยแบบเดิม ซึ่งร้านสะดวกซื้อได้ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้มีความหลายหลายเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากร้านสะดวกซื้อแบรนด์เดียวกันตั้งห่างกันไม่กี่เมตร

Co Working Space ในปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพงานฟรีแลนซ์มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ทำงานคนเดียว จึงทำให้เกิดความต้องการพื้นที่ที่จะใช้ในการทำงานโดยที่ไม่ต้องเป็นสถานที่ตายตัวก็ได้ เนื่องจากต้องใช้ไอเดียใหม่ๆในการทำงาน

Hostel ที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากมาย สามารถใช้อาคารพาณิชย์ที่มีขนาด 4 คูหาขึ้นไปก็สามารถทำเป็น Hostel ได้แล้ว ไม่เน้นการจอดรถ ใกล้กับระบบการขนส่ง และใช้คอนเซ็ปการดีไซด์แบบโรงแรมหรูทั่วไปก็ใช้ได้แล้ว

Self-Storage สถานที่เก็บของเริ่มมีความนิยมมากขึ้น นอกจากจะเป็นบริษัทห้างร้านที่จะต้องเก็บเอกสารทางบัญชี แล้วผู้ที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ไม่มีที่เก็บของก็เริ่มหันมาใช้อาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บของบ้างแล้ว

อย่างไรก็ตามการนำอาคารพาณิชย์มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องที่ดี แต่สามารถทำได้เพียงบางทำเลเท่านั้น บางทำเลก็ไม่สมควรทำ หลายๆ แห่งอาคารพาณิชย์ถูกทุบทิ้งเพื่อนำมาพัฒนาเป็นอย่างอื่น ต่อจากนี้ทิศทางการลงทุนอาคารพาณิชย์น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นและน่าลงทุน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *