เจาะตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ปัจจุบันอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการศึกษาและพัฒนาแนวคิดโครงการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งอัตตราผู้สูงอายุมีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งมีอัตรามากกว่าเด็ก ประธานกรรมการ บริษัท ควินท์ เรล์ม ผู้พัฒนาโครงการควินทิลเลียนเบิร์ก สมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ จ.ราชบุรี คุณ จักรพงศ์ ธรรมวิเศษศรี กล่าวว่า โครงการควินทิลเลียนเบิร์ก ใช้เวลา 8 เดือนในการพัฒนา โครงการนี้เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้เกษียณอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลกปีนี้เพิ่มสูงขึ้น 1,000 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั่วโลก 6,500 ล้านคน มีร้อยละ 2 ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือ มีที่อยู่อาศัยในระดับที่ดี และต้องการเกษียณอายุ ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุชาวยุโรป ทั้งเบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ ทำให้เกิดแนวคิดโครงการควินทิลเลียนเบิร์กขึ้นมา หากเราสามารถสร้างโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทย...